АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТТЕР

Бекітемін

«Қызылжар-Ақпарат»

ЖШС директоры

_________Ж.Сүлейменов

28 қараша 2018 ж.

«Солтүстік Қазақстан» газетінің 2019 жылы жарияланатын ақпараттық және жарнамалық материалдарының

 

АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТТЕРІ

1

Ұйымдар мен кәсіпорындар және басқалары үшін 1 шаршы сантиметрге мемлекеттік және орыс тілдерінде хабарландыру (бірінші бетке түрлі түсті)

155 теңге

2

Ұйымдар мен кәсіпорындар және басқалары үшін 1 шаршы сантиметрге мемлекеттік және орыс тілдерінде хабарландыру (соңғы бетке түрлі түсті)

142 теңге

3

Ұйымдар мен кәсіпорындар және басқалары үшін 1 шаршы сантиметрге мемлекеттік тілде хабарландыру (бірінші бетке көк түсті)

142 теңге

4

Ұйымдар мен кәсіпорындар және басқалары үшін 1 шаршы сантиметрге мемлекеттік тілде хабарландыру (соңғы бетке көк түсті)

135 теңге

5

Ұйымдар мен кәсіпорындар және басқалары үшін 1 шаршы сантиметрге мемлекеттік тілде хабарландыру

130 теңге

6

Ұйымдар мен кәсіпорындар және басқалары үшін 1 шаршы сантиметрге орыс тілінде хабарландыру

130 теңге

7

Тапсырыс бойынша жазылатын мақала үшін 1 шаршы сантиметрге

170 теңге

8

Суретсіз құттықтау (60 шаршы см.)

1500 теңге

9

Суретімен құттықтау (80 шаршы см.)

Суретімен құттықтау бейсенбілік нөмірге, түрлі түсті (120 шаршы см.)

2000 теңге

5000 теңге

10

Жеке адамдар берген көңіл айту

1000 теңге

11

Ұйымдар берген көңіл айту

2000 теңге

12

Суретсіз еске алу (60 шаршы см.)

1500 теңге

13

Суретімен еске алу (80 шаршы см.)

Суретімен еске алу (120 шаршы см.)

2000 теңге

3000 теңге

14

Қазанама (100 жолға дейін)

5000 теңге

15

Мерейтой мақаласы суретсіз (150 жолға дейін)

7000 теңге

16

Мерейтой мақаласы суретімен (150 жолға дейін, сурет көлемі 50 шаршы см.)

10000 теңге

17

Хабарландыру мәтінін аудару 1 шаршы сантиметрге

20 теңге

18

Жеке адамдар үшін аударма 100 шаршы сантиметрге

2000 теңге

19

Ұйымдар үшін аударма 100 шаршы сантиметрге

2000 теңге

20

Алғыс арнау 20 шаршы сантиметрге

2000 теңге

21

Алғыс арнау 40 шаршы сантиметрге

4000 теңге

22

Соттың шешімі бойынша іздеу салу

1000 теңге

23

Аттестациядан өтетін мұғалімдер мен дәрігерлердің ақылы мақалалары

(250 шаршы см.)

5000 теңге

24

Бөлшек саудада сатылатын газеттің бағасы

8 бет

16 бет

 

50 теңге

70 теңге

 

soltustikkaz.kz веб-сайтында жарнамалық-ақпараттық мақалаларды орналастыру

Мақала форматы

Бағасы, тенге

1

Тапсырыс берушінің мақаласы, өлшемі 3500 белгіге дейін (аралықтарды қоса есептегенде)

15 000

2

Тапсырыс берушінің мақаласы, өлшемі 3500 белгіге дейін (аралықтарды қоса есептегенде) және 1 фото

20 000

3

Тапсырыс берушінің мақаласы, өлшемі 7000 белгіге дейін (аралықтарды қоса есептегенде)

20 000

4

Тапсырыс берушінің мақаласы, өлшемі 7000 белгіге дейін (аралықтарды қоса есептегенде) және 1 фото

25 000

5

Тапсырыс берушінің мақаласы, өлшемі 10500 белгіге дейін (аралықтарды қоса есептегенде)

25 000

6

Тапсырыс берушінің мақаласы, өлшемі 10500 белгіге дейін (аралықтарды қоса есептегенде) және 1 фото

30 000

7

Басты бетке баннерді орналастыру, оң жақ, жоғарғы бөлігі (1 жұма)

20 000

8

Басты бетке баннерді орналастыру, оң жақ, астыңғы бөлігі (1 жұма)

15 000

9

Мақаланы қазақ тіліне аудару 3000 белгіге дейін

3000

«СҚО әкімдігінің «Қызылжар – Ақпарат» ЖШС, 150000, Петропавл қаласы, К.Сүтішев көшесі, 7-үй, Кбе 16, ИИК KZ809650800007111537, БИК IRTYKZKA, «ForteBank» АҚ, Петропавл қаласы, факс 8(7152)50-09-14.

Электрондық адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Утверждаю:

Директор ТОО «Қызылжар–Ақпарат»

акимата СКО»

_________ Ж.К. Сулейменов

«28» ноября  2018 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

 информационных и рекламных материалов, публикуемых в газете «Солтүстік Қазақстан» на 2019 год

1

Стоимость за 1 кв.см. объявления на гос.и русском языках (цветной на первый полосе)

155 тенге

2

Стоимость за 1 кв.см. объявления на гос.и русском языках  (цветной на последней полосе)

142 тенге

3

Стоимость за 1 кв.см. объявления на гос. и русском языках  (синний на первой полосе)

142 тенге

4

Стоимость за 1 кв.см. объявления на гос. и русском языках (синний на последней полосе)

135 тенге

5

Стоимость за 1 кв.см. объявления на государственном языке

130 тенге

6

Стоимость за 1 кв.см. объявления на русском языке

130 тенге

7

Стоимость за 1 кв.см статьи, написанной по заказу

170 тенге

8

Поздравление в газете без фотографии (60 кв. см)

1500 тенге

9

Поздравление в газете с фотографией (80 кв.см)

Поздравление с фотографией в номере за четверг, цветной (120 кв. см)

2000 тенге

5000 тенге

10

Соболезнование в газете частным лицам

1000 тенге

11

Соболезнование в газете для организации

2000 тенге

12

Память без фотографии (60 кв. см)

1500 тенге

13

Память с фотографией (80 кв. см)

Память с фотографией  (120 кв. см)

2000 тенге

3000 тенге

14

Некролог  ( до 100 полос)

5000 тенге

15

Юбилейный материал  без фотографией ( до 150 полос)

7000 тенге

16

Юбилейный материал с фотографией ( до 150 полос, объем фотографии 50 кв.см.)

10000 тенге

17

Перевод текста объявления за 1 кв.см.

20 тенге

18

Перевод частным лицам за 100 кв.см.

2000 тенге

19

Перевод организациям 100 кв.см.

2000 тенге

20

Благодарность 20 кв.см.

2000 тенге

21

Благодарность 40 кв. см.

4000 тенге

22

По решению суда объявить розыск

1000 тенге

23

Платные материалы при прохождении аттестации учителей и врачей  (200 кв. см)

5000 тенге

24

Газета в розницу 8 полос

16 полос

50 тенге

70 тенге

 

Размещение рекламно-информационных материалов на веб-сайте soltustikkaz.kz

Формат публикации

Цена, тенге

1

Статья Заказчика объемом до 3500 знаков (с пробелами)  

15 000

2

Статья Заказчика объемом до 3500 знаков (с пробелами) и   1 фото

20 000

3

Статья Заказчика объемом до 7000 знаков (с пробелами)

20 000

4

Статья Заказчика объемом до 7000 знаков (с пробелами) и   1 фото

25 000

5

Статья Заказчика объемом до 10500 знаков (с пробелами)

25 000

6

Статья Заказчика объемом до 10500 знаков (с пробелами) и 1 фото

30 000

7

Размещение баннера на главной странице, правая верхняя часть (1 неделя)

20 000

8

Размещение баннера на главной странице, правая нижняя часть (1 неделя)

15 000

ТОО «Қызылжар – Ақпарат» акимата СКО», 150000, г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 7, БИН 081240007893, Кбе 16, КНП 859 ИИК KZ809650800007111537, БИК IRTYKZKA,  АО «Forte Bank», г.Петропавловск, факс 8(7152)50-09-14.

Электронный  адрес: : kyzylzhar_akparat@mail.ru

Add comment


Security code
Refresh

Біздің мекенжайымыз: 150000. Қазақстан Республикасы, Петропавл қаласы, К.Сүтішев көшесі, 7-үй. Газет поштасы: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. тел: 500914

Яндекс.Метрика